--- Kuurojen museo
square (8K)

Ensimäisenä päivänä tulevaa kuuta avataan Porvoossa opisto kuuromykkiä varten,

joita itse opetetaan lukemisessa, kirjoittamisessa, laskemisessa sekä uskonnossa ja tieteellisissä aineissa. Sydämellinen toivoni on, niin monelle kuin mahdollista näille kovakohtaisille kansalaisilleni valmistaa se sielullinen kehitys, joka yksin kykenee muodostamaan kuuromykästä ihmistä, tämän sanan varsinaisessa merkityksessä, ja siinä tarkoituksessa voida määrätä maksu, jonka vähävaraisinkin voisi suorittaa.

Ne vaikeudet, jotka seuraavat tällaisen laitoksen perustamista, eivät kuitenkaan suo minulle iloa tarjota lievempiä ehtoja kuin kymmenen hopearuplaa kuukaudessa huoneesta, ylläpidosta, opetuksesta y. m., tai kolme hopearuplaa kuukaudessa yksistään opetuksesta. Lukukausia on kaksi, nimittäin 15 päivästä tammikuuta 15 päivään kesäkuuta ja 15 päivästä elokuuta 15 päivään joulukuuta; kuitenkin voivat ne, joiden vanhemmat niin toivovat, viettää loma-ajatkin luonani, jolloin kesä vietetään tarkoitusta vastaavalla tavalla maalla. Opetuksesta vapaat hetket omistetaan käsityölle.

- Kun oppilaitos tänä vuonna, sopivan huoneuston puutteessa, avataan vasta yllämainittuna vähemmän soveliaana vuodenaikana, sallitaan uusien oppilaiden saapua vuoden kaikkina aikoina. Tulevaisuudessa otetaan niitä ainoastaan elokuussa. Lopuksi mainitsen että H. K. Piispa y. m. t:ri Ottelin suosiollisesti on ottanut toimekseen oppilaitoksen tarkastuksen sekä että isäni, sotakamreeri Malm, vastaa sen taloudellisista suhteista, jonka vuoksi maksut ovat hänelle suoritettavat, etukäteen jokaisesta lukukaudesta. Porvoossa 1 päivänä syyskuuta 1846.

Carl Oscar Malm.

Borgå Tidning 30.9.1846

paluu (2K)Yksityisopettajana ja opetuksen uranuurtajana