• en (1K) 
  • se (2K) 
  • paluu (2K) 
square (8K)

KUUROJEN MUSEO

Museon historiaa

Ajatus kuurojen menneisyyteen liittyvän materiaalin tallentamisesta heräsi jo 1900-luvun alussa. Vuonna 1905 perustetussa Kuurojen Liitossa toimi matka-asiamiehenä ja Kuurojen Lehden toimittajana John Sundberg. Hän oli saanut tietää, että Pariisissa ja Leipzigissa toimivat kuurojenopetuksen historiasta kertovat museot ja niinpä hän alkoi suunnitella vastaavanlaisen perustamista myös Suomeen.

Museon perustamisajankohta on laskettu Fritz ja Maria Hirnin vuonna 1907 museolle tekemästä lahjoituksesta. Hirnit olivat Suomen kuurojenopetuksen perustajan Carl Oscar Malmin oppilaita ja he lahjoittivat museolle valokuvia ja materiaalia omalta kouluajaltaan. Vähitellen museon kokoelmat kasvoivat ja museon ensimmäinen näyttelytila, Carl Oscar Malmin museohuone, avattiin ensimmäisen kerran yleisölle 12.2.1915.

Museon tehtävät

Nykyisin museo on osa Työväenmuseo Werstasta. Museon tehtävänä on huolehtia Suomen kuurojen ja viittomakielisten kulttuuriperinnön tallettamisesta, tutkimisesta ja näytteillä pitämisestä. Museon tavoitteena on lisätä kuurojen ja viittomakielisten historian ja kulttuurin tuntemusta sekä vahvistaa heidän identiteettiään. Lisäksi museon tavoitteena on erikoisalaansa liittyvän tiedon välittäminen valtaväestölle.

Museon monipuoliset kokoelmat palvelevat sekä tutkijoita että muita asiakkaita. Kuurojen museo tekee yhteistyötä muiden museoiden sekä kuurojen ja viittomakielen historian tutkimusta tuottavien tahojen kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla. Museo tekee tutkimusta ja esittelee sitä sekä näyttelytoimintansa että verkkomuseonsa kautta. Museon perusnäyttely esittelee Suomen kuurojenopetuksen perustajan C.O. Malmin elämää. Viittomakielisen yhteisön historiaa esitellään vaihtuvissa näyttelyissä.

Museon kokoelmat

Museon kokoelmiin kuuluu esineitä, valokuvia, asiakirjoja, kirjoja ja taideteoksia. Kokoelmat kertovat kuurojenopetuksesta, järjestötoiminnasta ja yhteisön merkkihenkilöistä, viittomakielestä sekä yhteisön tekemästä työstä oman aseman turvaamiseksi ja tasa-arvon saavuttamiseksi. Kokoelmat ajoittuvat 1700-luvun lopulta nykypäivään.

Yhteystiedot
Työväenmuseo Werstas / Kuurojen museo
Väinö Linnan aukio 8
33210 Tampere
GSM: 040-528 6982
Sähköposti: info@kuurojenmuseo.fi
www.kuurojenmuseo.fi

Näyttelyt
Valkea talo
Ilkantie 4
00400 Helsinki