--- Kuurojen museo
  • fi (1K) 
  • en (2K) 
square (8K)
logo
yksi 1. De äldsta uppgifterna om det teckenspråk som använts i Finland kaksi 2. Döva vårdar sitt teckenspråk och förenhetligar det kolme 3. Ordboksarbetet börjar på nytt
neljä 4. Läroböcker och teckensamlingar viisi 5. Forskningen påverkar arbetet med teckenspråksordböcker kuusi 6. Ordboksarbetets betydelse för teckenspråket och teckenspråkiga
malm_gray Carl Oscar Malms rum square (8K) Dövas museum